1-IMG_8680

Om instituttet

Parterapeutisk Institut danner rammen om parterapi, supervision af parterapi og undervisning i parterapi.

Instituttet er grundlagt af psykolog Lone Algot Jeppesen. Lone har de sidste 15 år arbejdet med parterapi og efteruddannet sig i de førende parterapeutiske metoder – herunder især emotionsfokuseret parterapi (EFT). Psykolog Marie Louise Rimestad og Anne Lippert er tilknyttet Instituttet og tilbyder parterapi.

Instituttets drivkraft er at være et vedvarende vækstcentrum for solid parterapi og inspirerende undervisning i parterapi. Stjernerne i horisonten er at bidrage til en tryg, respektfuld og anerkendende kontakt mellem mennesker.

Parterapeutisk Institut står på skuldrene af den nyeste viden og forskning om parforhold og parterapi.  Vi arbejder især ud fra Emotionsfokuseret parterapi (EFT) og også med inspiration fra Imago Relationsterapi (Harville Hendrix), Relations Fokuseret Terapi (Seidenfaden&Draiby) og Encounter centered Couples Therapy (Schleifer).

Instituttet er i særdeleshed blevet udviklet ud fra en stor inspiration af og en tæt resonans med:

Center for Relations Fokuseret Terapi – ved Kirsten Seidenfaden og Piet Draiby

Tikkun Learning Center v Hedy og Yumi Schleifer: Encounter centered Couples Therapy (EcCT)

The Washington DC training Institute for Integrative Couples Therapy ved Jette Simon.

Vil du vide mere om os?

Kontakt Lone

Lever i i et parforhold og ønsker i parterapi som hjælp til bedre kontakt og kommunikation – eller afklaring af jeres fremtid sammen?

Er du parterapeut og ønsker supervision i parterapi?

Er du psykolog eller psykoterapeut og ønsker at bliver inspireret og kvalificeret som parterapeut med kurser, workshops eller efteruddannelser?

Du er velkommen til at kontakte mig

Metode

Parterapi er en særlig psykologisk disciplin og et speciale, der kræver grundig efteruddannelse.

Vi ved fra den nyeste forskning i psykoterapi, at det –  ud over “god kemi” – er afgørende, at vi har en metode og at vi har tiltro til, at den er hjælpsom – og at der er et godt match mellem terapeut, metode og klient.

Emotionsfokuseret parterapi  tager afsæt i den nyeste forskning om tilknytning og mentalisering.

Jeg er efteruddannet og af ICEEFT certificeret i Emotionsfokuseret parterapi (EFT), som er en parterapeutisk retning udviklet af Sue Johnson, og den metode jeg primært arbejder med.

Jeg er certificeret EFT supervisor ved ICEEFT og kan derfor supervisere parterapeuter i EFT parterapi.

Det vi kan dele, kan vi hele!

Centralt i EFT er at identificere de tilknytningsmønstre, som parret kommer ind i, og derigennem understøtte et mere trygt og sikkert bånd og mønster. Arbejdet består derfor i at forstå de negative mønstre (og udækkede tilknytningsbehov) og finde frem til længslerne for derigennem at kunne nærme sig en mere positiv og givende dynamik.

Et vigtigt aspekt er, at ”det vi kan dele, kan vi hele”, og at parterapien i høj grad drejer sig om at hjælpe parret til at kunne have en anderledes samtale om det svære, sådan at det lykkes at række ud efter hinanden på en måde, hvor den anden har både lyst og mulighed for at være der.

Er du der for mig?

De fleste par, der kommer i parterapi, kommer med et grundlæggende spørgsmål, nemlig: Er du der for mig? Og vores tilknytningssystem er skabt til at reagere, når vi bliver i tvivl om, hvorvidt de mest betydningsfulde mennesker er der for os. Udfordringen er, at når vi er inde i mønstret, så kommer anmodningen om kontakt sjældent fra et blødt og inviterende sted. EFT parterapi er et arbejde med både at deeskalere parret, hjælpe dem til at identificere deres mønster og på sigt begynde at skabe en ny motorisk hukommelse, hvor de rækker ud og er følelsesmæssigt tilgængelige for hinanden.

EFT-parterapi giver et landkort at arbejde med i arbejdet med deeskalering af parret – og EFT-parterapi går fint i hånd med EcCT – da EFT parterapi i høj grad drejer sig om at forberede parret til et møde, hvor begge er følelsesmæssigt tilgængelige.

Parterapi kurserne i Parterapeutisk Institut er en integration af det emotionsfokuserede (EFT parterapi) og EcCT – Encounter centered Couples Therapy – og giver dig som parterapeut et solidt tilknytnings- og mentaliseringfokuseret fundament og en robust værktøjskasse til det kliniske parterapiarbejde.

Nysgerrig efter at se hvilke ressourcer, jeg anbefaler?

Til par

Parterapi virker!

Sidder I fast? Skændes I ofte? Er der Utroskab? Tvivl? Uro? Er jeres parforhold gået i stå? Eller vil i gøre noget for at undgå det? Velkommen til parterapi i Aarhus. Til par i krise. Par i udvikling. Par i forandring. Par i fastlåsthed. Par i magtkampe. Par med tilbagevendende negative mønstre. Og til par med behovet for eller lysten til at skabe et rum for udvikling.Parterapi er en mulighed for udvikling og kontakt – også der hvor drømmene om et fælles liv er udfordrede.

I kan enten vælge at starte et forløb eller I kan prøve ParIntensiv.

Et forløb starter med en fælles samtale, herefter en individuel samtale med jer hver – og efter denne vil vi have et bud på den bedste plan til jer. Forskning viser, at parterapi er mest effektiv, hvis der er korte intervaller mellem samtalerne i starten – og at den inviduelle samtale er med til at øge effektiviteten og fokuseringen af parterapien.

ParIntensiv er en hel dag for jer som par. Det er koncentreret parterapi kun for dig og din partner, hvor vi både arbejder med jeres drømme og det, der spænder ben for dem.

Vil du vide mere om tilbud til par?

Kurser og workshops

Leder du efter en parterapeut uddannelse og inspiration til dit arbejde med par? Føler du dig af og til fastlåst, når du laver parterapi? Undlader du at lave parterapi, fordi det virker for svært? Eller savner du bare inspiration, et landkort, træning, supervision eller levende parterapeutisk netværk?

Jeg har de sidste 15 år primært arbejdet med par, og skummet fløden rundt omkring i verden for flere forskellige inspirerende efteruddannelser og med det afsæt laver jeg løbende undervisning i relationsfokuseret parterapi med primært fokus på emotionsfokuseret parterapi (EFT) og også med inspiration fra Encounter centered Couples Therapy EcCT .Parterapi undervisningen består både af korte workshops, specialistgodkendte kurser i parterapi, supervision, træning og den 1 årige efteruddannelse i parterapi.

Her på siden kan du orientere dig i de forskellige muligheder for at kvalificere dig i at lave parterapi. Der er både en længerevarende parterapeut uddannelse på i alt 4 moduler og 4 supervisionsdage med mulighed for at fortsætte i heldagssupervsionsgrupper og fordybelsesdage.  Der er korterevarende specialistgodkendte kurser i parterapi. Og endagsworkshops med specifikke temaer – traumer – højkonflikt – tvivl. Parterapi kurserne er kendetegnet ved både at have et teoretisk afsæt og træning. Den længerevarende parterapi uddannelse har også fokus på nogle af de forskellige temaer, vi kan møde i det parterapeutiske arbejde: Utroskab, tillidsbrud, vold, (for lidt) sex, traumer og tvivl. Temaerne bliver både belyst med teori- og praksisbriller på.

Teoretisk tager parterapi kurserne afsæt i mentaliserings- og tilknytningsteorien, som en ramme for at forstå de udfordringer par ofte kommer med. At når relationen bliver utryg, udfordres evnen for mentalisering, og at det er ved at  parret bliver mester i at identificere deres mønster og blive understøttet i  ”emotionelt korrektive erfaringer” der kan hjælpe parret til at komme tættere på hinanden igen. Metodisk tager parterapi kurserne afsæt dels med inspiration fra den emotionsfokuserede parterapi – EFT –  (Sue Johnson) og i Encounter centered Couple Therapy (EcCT), der arbejder med den anerkendende dialog som grundstruktur. Du vil på kurserne både træne at arbejde triangulerende med parrets mønster, men også at arbejde fordybende igennem dialogen.

Kontakt mig hvis I har et emne inden for dette felt, I har lyst til at få nye vinkler på eller lyst til at lave en træningsgruppe, en personlig udviklingsgruppe eller en supervisionsgruppe

Vil du vide mere om kurser og workshops?

Ring til Lone på 20778040 eller skriv en mail på kontakt@lonealgotjeppesen.dk

Nyheder

Her kan du læse lidt om nyheder enten fra instituttet, den parterapeutiske verden – eller bare lidt “tapas” til hjernen.

Vil du vide mere om tilbud til par?