30-timers kursus specialistgodkendt

Kom på et inspirerende kursus i parterapi, samtidig med at du får opfyldt modulet “anden teoretisk referenceramme”
På kurset vil du med afsæt i en tilknytningsbaseret forståelse og med inspiration fra både emotionsfokuseret parterapi og EcCT (encounter centered couple therapy) få et landkort over arbejdet med parterapi.

Kurset forløber over 5 dage og dagene vil bestå i undervisning i relationsfokuseret parterapi, viden omkring relationel neurobiologi og træning i metoderne. Du vil både få teorietisk input, demonstrationer, video og øvelser. I undervisningen vil du blive fortrolig med:

  • Grundantagelser i den relations- og emotionsfokuserede parterapi
  • Arbejdet med deeskalering og identifikation af parrets mønster
  • Tilknytningsteori og voksentilknytning
  • Udvikling af mentalisering blandt par
  • Evaluering og vurdering mhp parterapi
  • Hvordan du kan strukturere den første samtale, den individuelle samtale og et forløb

Praktisk information

Datoer
Kommer snart!

Sted
Psykoterapeutisk Institut
Søndergade 64, 2. sal
8000 Aarhus C

Målgruppe
Psykologer og psykoterapeuter (max 25 % af hensyn til Psykologforeningens regler)

Pris
10.500 + moms

Tilmelding
Kontakt Lone på kontakt@lonealgotjeppesen.dk

Skriv til kontakt@lonealgotjeppesen.dk for nærmere beskrivelse og tilmelding