Lidt om parforhold og parterapi

Parterapi virker!

Det, vi ved allermest om,

… er ofte vores egen historie og vores egne umødte behov. Og selvom vi ikke altid er bevidste om dem, er vi sjældent i tvivl, når de bliver aktiveret. Vi reagerer. Vi går i affekt. Vi forsvarer os med kamp, flugt eller indelukkethed. Og vi har dermed de basale forudsætninger for en konflikt i parforhold.

Det, vi ved mindre om,

….er hvorfor vores partner reagerer med frustration på ting, som vi ikke tillægger nogen særlig betydning.

Det, vi af og til slet ikke aner,

…er, hvordan vi – midt i kampens hede overlevelsesreaktioner – nærmer os hinanden – og bruger forskelligheden som mulighed for at lære hinanden bedre at kende – og dermed få kontakt og nærvær frem for afstand og konflikt i parforhold. Hvis vi ikke får håndteret uenigheder på en brugbar og ansvarsfuld måde risikerer vi konsekvenser som uro, distance, tristhed, opgivenhed og i sidste ende måske affærer og adskillelse.

Konflikter er udvikling, der prøver at finde sted

Og essensen er, at jo mere bevidste vi bliver om vores egne og hinandens reaktioner, jo større grobund skaber vi for udviklende relationer. Dette gælder i særlig grad i parforhold og parterapi er et værktøj til øget bevidsthed i parforhold.
Det, vi især fokuserer på i parterapien, det er RUMMET imellem jer. Det er altså ikke så meget den ene, heller ikke så meget den anden, men især det fælles rum, som i skaber, og som i – og måske jeres børn – lever og ånder i, som vi vil arbejde med i parterapien.

Læs mere om, hvordan emotionsfokuseret parterapi kan bevidstgøre dig og din partner.

Lidt fra parterapiforskningen

70 % af vores ægteskabelige problemer kan ikke løses! Men vi kan lære at leve med dem på en god og ikke-dømmende måde

John Gottman

Dr. John Gottman har fulgt mere end 3000 par, og fundet frem til syv fænomener, der går igen i langtidsholdbare parforhold:

Syv fænomener

  • Kendskab til hinandens verdner
  • At dyrke beundring og glæder ved den anden
  • At vende sig mod hinanden i stedet for væk
  • At lade sin partner have indflydelse på sig
  • At løse de løselige problemer
  • At overkomme fastlåsthed
  • At skabe fælles verdner

Kilde: John Gottman, “The seven principles for making marriage work”

Angst, anspændthed eller stress reducerer spejlneuronernes funktion væsentligt, og det vil sige, at evnen til indføling begrænses, hvilket forklarer det fra hverdagen kendte, at vi, når vi er allermest stressede og i affekt, faktisk er inde i en form for funktionel hjerneamputation

Seidenfaden og Draiby, ‘Det levende parforhold’

Skriv til kontakt@lonealgotjeppesen.dk for yderligere information og booking