Hvilke kvaliteter skaber et succesfuldt parforhold??? Forskerne siger…..

Hvilke kvaliteter skaber et succesfuldt parforhold??? Forskerne siger…..

Par spørger os ofte, om de er meget anderledes end de andre par, der kommer hos os… Om de har det værre end dem? Hvordan andre par kommer videre? Hvad par, der klarer sig godt, især kan finde ud af? Der er igennem tiden lavet mange forskellige undersøgelser omkring tilfredshed i parforhold, og hvad der kendetegner par, der kommer igennem kriser eller lykkes at leve livet i parforholdet trygt og godt. John Gottmann har blandt andet peget på “masters og disasters”, at de par, der vender sig mod hinanden, når noget er svært, styrker båndene i parforholdet og skaber et rum imellem sig, hvor de bliver bekræftet i, at de har hinanden, der er en, at læne sig ind imod, også når livet er svært. Hvorimod de af os, der igen og igen vender os væk fra hinanden, når det bliver svært, kan komme til at have et billede på vores partner og vores parforhold, at det ikke er et sted, vi kan finde trøst og lindring – eller bare glæde og livfuldhed. Så det at vende os mod hinanden, når noget bliver svært, er en væsentlig faktor. I tidsskriftet “Proceedings of the National Academy of Sciences” har forskere undersøgt en række langtidsstudier af ialt 1104 par, og set på, hvilke kvaliteter hos partneren, der især er fremtrædende for par, der angiver høj parforholdstilfredshed. Parrene er blandt andet blevet spurgt til i hvor høj grad partneren afviste følelsesmæssig intimitet, hvor afhængig partneren opleves af relationen, hvor bekymret partneren er (neuroticisme) samt hvordan partneren opførte sig, når han/hun var stresset. Og det viste sig, at særligt en kvalitet var fremtrædende hos de par, der oplevede høj tilfredshed i parforholdet, og det var netop, hvordan partneren opførte sig, når han/hun var i en stresset periode i livet.  At oplevelsen af, at de behandlede hinanden godt, også når livet var stressfyldt, var tæt forbundet til oplevelsen af at være i et tilfredsstillende parforhold. Lidt i samme boldgade blev også fremhævet, at en partner, der havde en høj grad af neuroticisme, kunne påvirke relationen negativt, idet det i pressede perioder kunne føre til negativ, kritisk adfærd og dermed flere konflikter. Det er vigtig viden for os alle. For at undgå perioder med stress, pres og belastning er næppe muligt. Men at have en opmærksomhed på, hvad vi fylder det relationelle rum med, når livet er presset, kan på den både korte og lange bane være godt givet ud. For fra forskningen i emotionsfokuseret parterapi ved vi nemlig også, at det er den følte oplevelse af at være alene, når noget er svært, der er allermest stressende for vores nervesystem.