Nyheder

De mønstre og konflikter, vi kan komme ind i som par, lader sig ikke nødvendigvis slå ud af Corona – tværtimod. Denne særlige og usikre tid vi er i nu, kan vække både sårbarhed og frustration, og det kan have en høj pris at være...

Par bliver låst i negative mønstre, som kan gøre følelsesmæssig kontakt og forbundethed nærmest umulig at mærke. Konflikter er en forlængelse og eskalering af følelsesmæssig stress, hvor par føler, at de er ude af kontakt, ikke bliver set, hørt, forstået eller respekteret....

Når det hele kører, når det går godt, når vi er trygge og glade, så har de fleste mennesker en evne til på én og samme tid at fornemme og danne sig realistiske forestillinger om sig selv og den anden. Nogle kalder dette mentalisering eller...