Tangoen!

Tangoen

Par bliver låst i negative mønstre, som kan gøre følelsesmæssig kontakt og forbundethed nærmest umulig at mærke. Konflikter er en forlængelse og eskalering af følelsesmæssig stress, hvor par føler, at de er ude af kontakt, ikke bliver set, hørt, forstået eller respekteret.

Udgangspunktet i EFT er, at der er nogle væsentlige nøgleaspekter, der skal være til stede for at hjælpe par til en tryggere, mere livfuld og nærværende kontakt. Vi ønsker at hjælpe par med en helt ny form for kontakt.

I EFT arbejder vi med et bestemt fokus, kaldet tangoen. I dette lille videoklip med Sue Johnson, demonstrerer hun, hvordan tangoen se ud i parterapi. Nøgleelementerne er, at hjælpe par til at fordybe de følelser, der ligger bag den reaktive adfærd. Og fra det lidt roligere og ”blødere” sted hjælpe parret til at dele nogle af de dybereliggende beskeder, der ligger bag en adfærd, der på ydersiden kan være hård, angribende eller tilbagetrukket.

Det betyder på sigt, at vi kan begynde at se på både os selv og vores partner på en ny måde, skabe flere øjeblikke med kontakt, og derigennem begynde at skabe nye erfaringer og spor i hjernen, der hjælper os til også at gøre det derhjemme.

For god parterapi handler ikke om at få en masse teknikker – det handler om at hjælpe parret til at være mere tilstede, og dele de vigtige beskeder de har på en måde, som sikrer, at deres partner hører og forstår.

Vores nervesystem bliver beroliget, når vi oplever os forstået. Og parterapeutens fokus er at forstå begge i parret – og i allerhøjeste grad forstå det mønster, der er kommet imellem parret.

Se mere i videoklippet med Sue Johnson