Shift Happens – Parterapi Virker!

Shift Happens – Parterapi Virker!

Spejlneuronerne

Når det hele kører, når det går godt, når vi er trygge og glade, så har de fleste mennesker en evne til på én og samme tid at fornemme og danne sig realistiske forestillinger om sig selv og den anden. Nogle kalder dette mentalisering eller anerkendende nærvær. Nyere hjerneforskning peger på, at det især er spejlneuronerne i hjernen, der danner grundlag for denne evne. Spejlingsprocesser er altså en forudsætning for at kunne indgå i parforhold og andre sociale relationer.

Fra reaktion til relation

Vores hjerne er det eneste organ, der reguleres udefra. Alle andre organer reguleres indefra. Derfor har vi brug for hinanden, når vi bliver stressede, vrede eller kede af det.
Angst, anspændthed og stress nedsætter i væsentlig grad spejlneuronernes funktion, og vi mister i sådanne belastende situationer ofte evnen til at være nærværende, indfølende og opmærksomme. Vi går fra relation til reaktion. Og bliver alene med os selv.

Gearskiftet

Dagligdagen er fyldt af små “overlevelsesmøder”, hvor vi reagerer som om vi var truet på livet. Vi er i sådanne situationer nødt til at lave et gearskifte, trække i håndbremsen for at komme tilbage til os selv og den anden.

Den gode nyhed er, at det er muligt at gøre noget andet end hvad vores instinkt byder os. Vi er ikke dømt til automatiske reaktioner, men kan udvikle en større fleksibilitet i vores parforhold ved også at forstå, hvad brændstoffet i vores fastlåsthed handler om.

Shift happens

Når vi taler, skal der helst være en, der lytter. Og Når vi lytter, skulle der også gerne være en, der fortæller. Derfor er turtagning central. Det betyder, at når vi begynder at arbejde med at “krydse broen”, er der altid er én, der lytter. Og én der fortæller.  I modstætning til at der er to, der lytter, og ingen der siger noget. Eller to, der taler, og ingen der lytter. Vi skal altså skiftes. Igen. Og igen. Og det kan opleves lidt akavet i starten. At LYTTE og virkelig VÆRE DER, og afholde os fra at afbryde, når vi er vant til at automatpiloten slår til. Og det er da også i begyndelsen særdeles naturstridigt at lytte, spejle og anerkende vores partner i noget af det, der kan bringe vores sind i kog.

Men målet er at skifte spor, når bølgerne går højt og skabe mulighed for nærværende kontakt. Vi er interesseret i at bevæge os fra frustration til nysgerrighed på hinandens verdner.

Hvis vi i parterapien vælger at arbejde med denne form, er jeg som parterapeut jeres støttende guide, hvor jeg lærer jer at arbejde med at “krydse broen” – og samtidig vil jeg sammen med jer undersøge de gamle historier og tankemønstre, der kommer til at leve mellem jer – og som kan være baggrunden for frustration og konflikt.

Formålet med parterapien – stjerner i horisonten

Konflikter er udvikling, der forsøger at finde sted og formålet med parterapi er at genkende hvordan uhensigtsmæssige automatiske tanker, handlinger og mønstre lever i jeres relation og derved hjælpe jer til hurtigere at adskille gamle historier fra den aktuelle historie – og dermed gøre frustrationer til mulige forandringspunkter. Derigennem har vi en chance for at være meget mere – sammen og hver for sig. Parterapi handler om at acceptere hinandens forskelligheder og blødgøre de emotioner og den adfærd, der holder jer fast. Og i stedet se på mulighederne – stjernerne i horisonten. Det handler ikke om, at være fri fra noget, men at være fri til noget. Til alt det, som alle par, engang drømte om, og som stadig lever – men måske under vanskelige kår.