Krise i parforholdet

Krise i parforholdet

Et godt parforhold handler ikke om, at vi skal søge udenom konflikter for at undgå krise i parforholdet. Kriser og frustrationer er dybest set udvikling, der prøver på at finde sted – men som i belastende perioder kommer til at hive os længere væk fra hinanden og det vi drømmer om.

Krise i parforholdet – kommunikation eller kontakt

John Gottman, der i en årrække har forsket i par og par i kriser, peger på, at de par, der bliver ved med at vende sig mod hinanden i stedet for væk fra hinanden, når de har det svært, er de par, der klarer sig bedst. Og par, der begynder at udvise foragt i kommunikationen overfor hinanden, har brug for hjælp til at få vendt skuden, fordi foragt bliver en nedadgående, negativ og destruktiv vej at gå ud af. Vi kan tilegne os et hav af kommunikationsværktøjer – og de er vigtige at have – men forskning viser, at det er fornemmelsen af KONTAKT med vores partner, der skaber håb og tryghed – og dermed også får kommunikationen til at glide lettere.

Sådan håndterer I krise i parforholdet

Når vi får værktøjer og tryghed nok i parforholdet til at vende os mod hinanden så vi kan navigere i tryg havn selv i forbindelse med kriser i parforholdet, så udvider vi territoriet for, hvad vi kan som par, vi øger tilliden til, at vi ikke behøver at frygte det uundgåelige – at livet består af bakker og dale – og at SHIFT HAPPENS! Vores hjerner bevæger sig mellem den store og den lille klinge. Den store klinge hvor vi er lyttende, nysgerrige og undersøgende – og den lille klinge, hvor vi er “quick and dirty”. Jo flere og bedre erfaringer par får med at komme fra den lille klinge til den store klinge – jo bedre kan par komme igennem kriser i parforholdet.

Læs om ParIntensiv – koncentreret parterapi