Parterapi, højkonflikt og vold

Den voldsomme kamp for kontakt

Det kan være udfordrende at sidde med par, hvor der er fastlåsthed, høj reaktivitet, vedvarende konflikter, og hvor vold måske også forekommer som en del af cyklus . En del af de par, der opsøger parterapi udøver vold – og vold er ofte en adfærd, vi ikke får undersøgt og adresseret. Arbejdet med deeskalering kan føles endeløs og dagen igennem har vi fokus på både assessment og hjælpsomme terapeutiske greb for både terapeuten og parret.

Historisk set er parterapi blevet frarådet, når der er vold i parforholdet. Der er dog en del empiri, der understøtter, at for nogle par, hvor der er vold, er parterapi en mere hensigtsmæssig og effektiv intervention end individuel eller gruppeterapi. Med en god basal viden om de forskellige former for vold og en grundig assessment og visitation med henblik på at vurdere om parterapi er hensigtsmæssig, kan vi håbe på, at flere kan føle sig trygge ved også at invitere nogle af de ”parterapi-egnede” par ind i det parterapeutiske arbejde og skabe en tryggere tilknytning og muliggøre et sprog for de følelser, der er brændstoffet til volden. Vi vil se lidt på de forskellige former for vold, gode ideer til assessment og især tune ind på vold i en tilknytningsbaseret ramme og dermed hvordan EFT for nogle kan være en tryg ramme at arbejde med højkonfliktpar, hvor vold muligvis er en del af cyklus. Uanset om der er vold eller ej er det primære fokus, hvordan vi kan bevare tryghed og retning, når vi arbejder med par med høj reaktivitet.

Praktisk information

Tid
3. februar 2021 kl. 10-16

Sted
Rosensgade 38D, 8000 Aarhus C

Pris
1.800 kr. (momsfrit)

Tilmelding
Tilmelding til Lone på kontakt@lonealgotjeppesen.dk senest 10. januar 2021

Skriv til kontakt@lonealgotjeppesen.dk for nærmere beskrivelse og tilmelding