Hvem er vi?

_Z9A0221_B

Lone Algot Jeppesen

Jeg hedder Lone Algot Jeppesen og er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og videreuddannet parterapeut.
Mit særlige faglige interessefelt og speciale er at arbejde med par, og jeg har siden 2005 efteruddannet mig og arbejdet som parterapeut.

Når I vælger mig som jeres parterapeut får I:

  • En superkvalificeret, erfaren og grundigt uddannet parterapeut
  • En skarp og empatisk guide til kontakt og kommunikation

Min parterapeutiske faglighed er blandt andet funderet i:

Parterapi

Jeg har tre solide parterapeutiske efteruddannelser – deltager jævnligt i parterapeutiske konferencer og kurser – og underviser psykologer og psykoterapeuter i parterapi.

Mit parterapeutiske fundament består i:

  • Jeg er efteruddannet i emotionsfokuseret parterapi (EFT). Jeg er certificeret EFT-parterapeut http://www.iceeft.com og ligeledes certficeret EFT supervisor, sådan at jeg kan supervisere andre parterapeuter.
    Jeg får løbende parterapeutisk supervision. Jeg er en del af et internationalt netværk med parterapeuter verden over, hvor vi løbende mødes, superviserer og underviser hinanden.
  • Jeg har oprindeligt en 2-årig parterapeutisk efteruddannelse i Relations Fokuseret Terapi (inspireret af Imago Relationsterapi)
  • En 3-årig parterapeutisk efteruddannelse i Encounter centered Couples Therapy (EcCT) ved den internationalt anerkendte psykolog og parterapeut Hedy Schleifer  (www.hedyyumi.com).  Disse terapiformer tager blandt andet udgangspunkt i Imago Relationsterapi, mentalisering og nyere neuropsykologisk viden og danner basis for min måde at gribe parterapi an på (se www.relationsterapi.dk). Det betyder for jer, at i allerede ved første samtale får nogle værktøjer til at gøre noget andet, end det, i plejer at gøre.

Mindfulness

Jeg er uddannet mindfulness instruktør, har deltaget i et 2-årigt undervisningsforløb i meditation og har flere kurser i MBCT – mindfulness baseret kognitiv terapi. På den måde er mindfulness – accepterende åbent nærvær – en grundpille i min tilgang til arbejdet med forandring. Det betyder i parterapien, at vi sammen kan være særligt interesserede i jeres opmærksomhed – på jer selv – på hinanden – på jeres livsverdner, tanker og følelser – og derigennem skærpe opmærksomheden på her og nu og få øje på, hvad der er virkelig vigtigt.

Egenterapi

Integration, sammenhæng og relationel etik er centralt for mig, og derfor arbejder jeg selvfølgelig også personligt med de metoder, jeg bruger i min praksis som parterapeut.

Supervision, kurser og efteruddannelser

Jeg får løbende supervision og deltager i kurser og efteruddannelse.

Tidligere relevante arbejdserfaringer

Jeg har opstartet og i 8 år været leder af Dialog mod Volds (DMV) afdeling i Aarhus. DMV er et behandlingstilbud til par og familier, der lever med fysisk og psykisk vold. Jeg har i mit arbejde i DMV dels været faglig og personalemæssig leder. Udviklet et parbehandlingstilbud. Haft forløb med individuelle, grupper og i særdeleshed parterapi. Dette arbejde har givet en unik mulighed for at arbejde intenst med par, der lever med store udfordringer og konflikter – og arbejdet har i høj grad bestået i at sørge for, at alle parter er sikre – og begynder at vende konflikter til udvikling.

I kan her se en video om, hvordan jeg arbejder:

NOTE! Your cookie settings is blocking the video above
Please accept statistics, marketing cookies to watch this video or use the link below.

https://www.youtube.com/embed/zhz8zHA2Nm4?start=8&feature=oembed
53333217_2310647329169611_2466255072737099776_n

Marie Louise Rimestad

Tilknyttet parterapeut

Jeg hedder Marie Louise og er psykolog og parterapeut ved Lone Algot Jeppesen.

Parterapi har altid haft min særlige interesse, og jeg har i de sidste mange år specialiseret mig i netop det at arbejde med par. Parterapi er en specialistopgave, og det har derfor været særligt vigtigt for mig at uddanne mig solidt inden for dette felt.

Jeg tog Lone Algot Jeppesens 1-årige efteruddannelse i relationsfokuseret parterapi i 2017, og har også efteruddannet mig løbende hos den den internationalt anerkendte psykolog og parterapeut Hedy Schleifer. Jeg holder mig løbende ajour med workshops, seminarer og kurser om par-og familieterapi, og jeg sørger for regelmæssigt at modtage supervision og sparring med andre parterapeuter.

Jeg har fra mit tidligere arbejde stor erfaring med at arbejde med familiebehandling og forældrerådgivning til forældre med børn med særlige vanskeligheder, og denne viden trækker jeg især med ind når jeg arbejder med par, der også er forældre. På dette område har jeg en forskeroverbygning (phD) fra Aarhus Universitet.

Med mig som parterapeut får I en erfaren, specialiseret og empatisk psykolog der kan guide jer ind til kontakten og intimiteten med hinanden.

Parterapi hos Marie Louise koster 1.700 kr. for halvanden time.

Christina Ditlevsen

Christina Ditlevsen

Tilknyttet parterapeut

Jeg hedder Christina Ditlevsen. Jeg er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi med voksne og certificeret parterapeut. Jeg har samlet set mere end 20 års erfaring med samtaleterapi, og de sidste otte år har jeg primært arbejdet med par.

Jeg er certificeret i Emotionsfokuseret Parterapi (EFT), som er en af de mest virksomme parterapeutiske metoder. Det er en længerevarende efteruddannelse med grundig træning og tilsidst godkendelse af ICEEFTs internationale board. Jeg er desuden uddannet i to forebyggende par-interventioner, nemlig Par-tjek og PREP-par-kommunikationskonceptet. Jeg underviser andre psykologer i parterapi i regi af Dansk Psykolog Forening, og har også undervist psykologistuderende på Aarhus Universitet og Syddansk Universitet som ekstern underviser. Jeg har modtaget supervision hos Lone Algot Jeppesen gennem mange år.

Foruden mine parterapeutiske efteruddannelser har jeg flere lange efteruddannelser og træningsforløb i individuel psykoterapi. Min primære skoling er eksistentiel-oplevelsesorienteret psykoterapi.

Der er ikke to psykologer eller parterapeuter, der er ens. Med mig får I en engageret, jordnær og rutineret parterapeut. Mit sigte er altid at hjælpe jer til fordybet kontakt og nye oplevelser af nærhed. På den rejse skal vi ofte besøge temaer som tilbagevendende destruktive mønstre, der hæmmer jer – jeres individuelle forskelle – gamle oplevelser af svigt, der endnu ikke er bearbejdede og vi skal se på den hverdagsstress, der evt. kan stå i vejen for jeres trivsel.

Jeg glæder mig til at slå følge med jer i en periode.

Parterapi hos Christina koster 1.700 kr. for halvanden time.

anne-lippert

Anne Lippert (på orlov)

Tilknyttet parterapeut

Jeg hedder Anne Lippert og er autoriseret psykolog med særlig interesse for og erfaring med parforhold og de særlige dynamikker, der udspiller sig her. Jeg har efteruddannet mig i Emotionsfokuseret parterapi (EFT) hos Jette Simon og har deltaget i kurser samt supervision hos Lone Algot Jeppesen. Desuden har jeg en efteruddannelse i Compassion fokuseret terapi som del af mit faglige fundament. Jeg har erfaring med arbejdet med par med højt konfliktniveau fra min ansættelse i Dialog mod Vold, og jeg har desuden en bred erfaring med arbejdet med par, der ønsker at udvikle deres parforhold.

Jeg har primært tider efter kl. 16.

Parterapi hos Anne koster 1.700 kr. for halvanden time.