EFT – Emotionsfokuseret parterapi

Jeg er efteruddannet og af ICEEFT certificeret i Emotionsfokuseret parterapi (EFT), som er en parterapeutisk retning udviklet af Sue Johnson, og den metode jeg primært arbejder med.

Det vi kan dele, kan vi hele!

Centralt i EFT er at identificere de tilknytningsmønstre som parret kommer ind i og derigennem understøtte et mere trygt og sikkert mønster. Arbejdet består derfor i at forstå de negative mønstre (og udækkede tilknytningsbehov) og finde frem til længslerne for derigennem at kunne nærme sig en mere positiv og givende dynamik.

Et vigtigt aspekt er, at ”det vi kan dele, kan vi hele”, og at parterapien i høj grad drejer sig om at hjælpe parret til at kunne have en anderledes samtale om det svære, sådan at det lykkes at række ud efter hinanden på en måde, hvor den anden har både lyst og mulighed for at være der.

EFT-parterapi … Er du der for mig?

De fleste par, der kommer i parterapi, kommer med et grundlæggende spørgsmål, nemlig: Er du der for mig? Og vores tilknytningssystem er skabt til at reagere, når vi bliver i tvivl om, hvorvidt de mest betydningsfulde mennesker er der for os. Udfordringen er, at når vi er inde i mønstret, så kommer anmodningen om kontakt sjældent fra et blødt og inviterende sted. EFT parterapi er et arbejde med både at deeskalere parret, hjælpe dem til at identificere deres mønster og på sigt begynde at skabe en ny motorisk hukommelse, hvor de rækker ud og er følelsesmæssigt tilgængelige for hinanden.

EFT-parterapi giver et landkort at arbejde med i arbejdet med deeskalering af parret – og EFT-parterapi går fint i hånd med EcCT – da EFT parterapi i høj grad drejer sig om at forberede parret til et møde, hvor begge er følelsesmæssigt tilgængelige.

Parterapi kurserne i Parterapeutisk Institut er en integration af det emotionsfokuserede (EFT parterapi) og EcCT – Encounter centered Couples Therapy – og giver dig som parterapeut et solidt tilknytnings- og mentaliseringfokuseret fundament og en solid værktøjskasse til det kliniske parterapiarbejde.

Supervision og EFT

Jeg er certificeret EFT supervisor ved ICEEFT og kan derfor supervisere parterapeuter i EFT parterapi.

eft