Hvordan hjælper en parterapeut?

Vi bliver tit stillet spørgsmålet “Hvordan hjælper en parterapeut?”

Parterapi er et psykologisk speciale, som handler om at understøtte et trygt og anerkendende rum mellem par.

De fleste par har tidligere håndteret kriser, brud, uenigheder og forskelligheder, men mange er ofte kommet ind i et mønster, der gør, at det pludseligt eller med tiden bliver sværere og sværere at finde enighed eller kontakt.

Betydningen af konflikterne, uenighederne eller fraværet af nærvær og intimitet bliver mere omfattende – og kan endda skabe tvivl om parforholdets fremtid.

Få svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål om parterapeuter nedenfor.

Spørgsmålene er besvaret af Lone Algot Jeppesen fra Parterapeutisk Institut

Hvordan hjælper en parterapeut?

Hvad laver en parterapeut?

En parterapeut er en psykolog eller en psykoterapeut, der er efteruddannet i parterapi. Parterapeutens opgave er først og fremmest at afklare, om parterapi er svaret på parrets ønske om hjælp. Om parret er enige om, hvad de ønsker at få hjælp til. Om de har tro på, at parterapien kan hjælpe parret i en bedre retning. Så det første parterapeuten må have for øje, er en undersøgelse og vurdering af, om parterapi er hensigtsmæssig og kan bidrage til en positiv forandring. Dernæst har parterapeuten for øje, hvilken historie parforholdet har, og også hvad begge parter i parforholdet bringer med ind i relationen. Forskning i EFT parterapi viser, at når parterapeuten hjælper parret til at forstå det mønster, de kommer ind i, når det bliver svært, så er parterapien effektiv. Man kan sige, at parterapeuten i højere grad må have fokus på spillet frem for på bolden – og når parret har fået erfaringer med at forandre spillet, så kan de nemmere have en tryggere og roligere samtale – også om nogle af de svære ting.

Hvor meget koster en parterapeut?

Det er forskelligt, hvad en parterapeut koster. Men der vil oftest være en sammenhæng mellem erfaring, uddannelsesniveau, efterspørgsel og pris. Man må forvente at en parterapeut løbende uddanner sig og har hyppig supervision – dvs af andre parterapeuter får hjælp til at være så hjælpsom som mulig.

Hvor finder jeg en parterapeut?

Mange finder en parterapeut enten via internettet eller via netværk – venner eller families gode erfaringer. Det vigtige er, at i finder en parterapeut, der er veluddannet og som i føler jer trygge ved.

Hvornår skal vi opsøge en parterapeut?

Der er lavet studier, der viser, at par der får tilbudt hjælp (ved lodtrækning) under graviditeten, er mere tilbøjelige til at søge hjælp, når de senere hen mærker behovet for det. Det betyder, at positive erfaringer med at række ud og blive hjulpet, også mens græsset er rimelig grønt mellem parret, øger sandsynligheden for, at par søger hjælp igen – også FØR græsset er visnet. Andre studier peger på, at par, der klarer sig godt, er gode til at GØDE rummet imellem dem, skabe fælles verdner og i høj grad også at vise interesse og engagement i hinanden. Men de er også gode til at vedblive at engagere sig i ting, der holder dem hver især vitale og livfulde. Konflikter og skænderier er ikke den eneste grund til at søge hjælp. Det kan også være meget afgørende at søge hjælp, hvis der er fravær af kontakt, samtaler, sex, intimitet og en følelse af forbundethed.

Hvordan bliver jeg parterapeut?

For at blive parterapeut vil man oftest have en grundlæggende uddannelse som psykolog eller psykoterapeut og dernæst efteruddanne sig specifikt i parterapi. Der er mange forskellige parterapeutiske retninger. På hjemmesiden kan du orientere dig mere i de kurser og uddannelser, der afholdes i Parterapeutisk Institut.

Kontakt os på kontakt@lonealgotjeppesen.dk for yderligere information